• en
 • ru

Archive for December, 2015

 • SİDİK SİSTEMİNİN ƏSAS XƏSTƏLİKLƏRİ

  By Redaktor on 20/12/2015
  SİDİK  SİSTEMİNİN  ƏSAS  XƏSTƏLİKLƏRİ Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.   baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q. Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi      kafedrası. ADU  Ağrı sidik sistemi xəstəliklərində böyrək və bel nahiyələrində hiss edilir.   Şiş mayenin toxumalarında yığılması nəticəsində əmələ gəlir. Şişin olmasını təyin etmək üçün içilən suyun və ifraz olunan sidiyin […]
 • Mədə-bağırsaq  sistemi xəxstəlikləri

  By Redaktor on 20/12/2015
  Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.   baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q. Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi      kafedrası. ADU QASTRİT–mədə selikli qişasının iltihabı ilə xarakterizə edilən xəstəlikdir. Əmələ gəlmə səbəbləri müxtəlifdir. Adətən mədə selikli qişasının çoxlu, kobud, acı, kəskin dadlı, qaynar və soyuq qidalarla qidalanarkən qıcıqlanması  nəticəsində baş verir. Qida rejiminin sistematik […]
 • TƏNƏFFÜS YOLLARININ XƏSTƏLİKLƏRİ

  By Redaktor on 15/12/2015
  TƏNƏFFÜS   YOLLARININ   XƏSTƏLİKLƏRİ   Mövzunu hazırladı: biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Zamanova  Sevda Xasay q Məmmədova Nahidə  Məcid q.   KƏSKİN  BRONXİT. Bronxlarda baş  verən  iltihabi  xəstəlikdir, bakteriyalar,  viruslar,  mikoplazmalar  tərəfindən  törədilir.   Şikayətləri;  zökəm  əlamətləri,  boğazda  ağrı,  göynəmə  ilə  başlayır, öskürək  tutma  xarakterli,  selikli,  selikli – irinli  bəlğəm  ifrazı ilə,  ümumi  zəiflik,  kefsizlik,  baş  ağrıları,  iş  qabiliyyətinin  azalması.   […]
 • MİKROBLAR ƏLEYHİNƏ İŞLƏDİLƏN MADDƏLƏR

  By Redaktor on 06/12/2015
  MİKROBLAR   ƏLEYHİNƏ   İŞLƏDİLƏN          MADDƏLƏR Mövzunu hazırladı: biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Zamanova  Sevda Xasay q Məmmədova Nahidə  Məcid q. Mikroorqanizmlərdə istər ətraf mühitdə, istərsə də insan bədəninin səthində və daxilində mübarizədən ötrü tətbiq edilən müxtəlif mənşəli kimyəvi maddələrin böyük bir qrupuna antimikrob maddələr deyilir. Antimikrob maddələr iki böyük qrupa bölünür: antiseptik və dezinfeksiyaedicilər.   Antiseptik maddələr insanın bədən səthində olan […]
 • DƏRMANŞÜNASLIQ. DƏRMAN PREPARATLARI

  By Redaktor on 01/12/2015
  DƏRMANŞÜNASLIQ.  DƏRMAN   PREPARATLARI Mövzunu hazırladı: biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Zamanova  Sevda Xasay q Məmmədova Nahidə  Məcid q.  Müasir dövrdə “əczaçılıq elmi” anlayışı dərman vasitələrının alınması, emalı, istehsalı, hazırlanması, keyfiyyətinin yoxlanılması, standartlaşdırılması, saxlanılması və təyinatı üzrə buraxılması məsələlərini öyrənən və bunun izahını verən elmi və təcrübi biliklərı əhatə edir. Yunanca “pharmakeia”, latınca “pharmacia” dərmanların tətbiqi, işilədilməsi mənasını bildirir; sinonim kimi […]