• en
 • ru

Məqalələr

 • SƏS-KÜYÜN İNSAN ORQANİZMİNƏ TƏSİRİ

  By Redaktor on 31/01/2015
  SƏS-KÜYÜN İNSAN ORQANİZMİNƏ TƏSİRİ. Səsin insana və onun orqanizminə təsiri və ona qarşı tədbirlər son onilliklərdə bütün dünyada ən aktual problemlərdən biri sayılır. Qeyd edildiyi kimi, səs insana istehsalatda (sənaye müəssisələri və bəzi səsli obyektlər), küçədə və evdə təsir göstərir. Yaşayış evində buna çox vaxt zəngin radiotexnika, divarların konstruksiyası və s. səbəb olur. Sənayenin intensiv artması səs və onun insanlara […]
 • Нужно ли делать детям прививки?

  By Redaktor on 31/01/2015
  Нужно ли делать детям прививки? Иммунитет – это способность человеческого организма противостоять воздействию любых внешних факторов, будь то чужеродные агенты (белковые живые “существа” – бактерии, вирусы, грибки) либо вещества, например, “яды” различного происхождения, которые мы употребляем в пищу или которыми дышим. Условно иммунитет можно разделить на неспецифический, или общий, и специфический. Защитные силы общего иммунитета (лизоцимы, интерфероны, T-лимфоциты и B-лимфоциты […]