• en
  • ru

Archive for December 6th, 2015

  • MİKROBLAR ƏLEYHİNƏ İŞLƏDİLƏN MADDƏLƏR

    By Redaktor on 06/12/2015
    MİKROBLAR   ƏLEYHİNƏ   İŞLƏDİLƏN          MADDƏLƏR Mövzunu hazırladı: biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Zamanova  Sevda Xasay q Məmmədova Nahidə  Məcid q. Mikroorqanizmlərdə istər ətraf mühitdə, istərsə də insan bədəninin səthində və daxilində mübarizədən ötrü tətbiq edilən müxtəlif mənşəli kimyəvi maddələrin böyük bir qrupuna antimikrob maddələr deyilir. Antimikrob maddələr iki böyük qrupa bölünür: antiseptik və dezinfeksiyaedicilər.   Antiseptik maddələr insanın bədən səthində olan […]