• en
 • ru

Dərs vəsaiti

 • Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması tədbirləri

  By Redaktor on 22/02/2015
  Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması tədbirləri Qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz tədbirlər FH zonasında ilk növbədə yerinə yetirilən işlərin məcmusudur. İnsanların xilas edilməsi və onlara yardım edilməsi; zədələnmə ocaqlarının lokallaşdırılması və yayılmasının qarşısının alınması; ikincili zədələyici amillərin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması; maddi və mədəni sərvətlərin xilas edilməsi və mühafizəsi; həyat fəaliyyətinin minimal ehtiyaclarının təmin edilməsi-bu işlərə aiddir. Qəza-xilasetmə işləri dedikdə – […]
  Read more
  117
 • Fövqəladə hadisələr zamanı əhalinin mənəvi – psixioloji hazırlığı

  By Redaktor on 22/02/2015
  Fövqəladə hadisələr zamanı əhalinin mənəvi – psixioloji hazırlığı Mənəvi –psixoloji hazırlıq əhalinin siyasi cəhətdən düzgün tərbiyə edilməsinin əsasını təşkil edir. İctimai və dövlət quruluşunun xarakterindən asılı olaraq, insanlar arasında sosial—iqtisadi münasibətlərdən asılı olaraq insanlarda ictimai şüur formalaşır və bu şüurla da xalq kütləsi ölkə qarşısında duran sosial, siyasi, iqtisadi məsələləri həll edir. Müharibələr zamanı məhz əhalinin mənəvi—psixoloji durumu əhaliyə və […]
 • Mülki Müdafiə sistemində rabitənin və xəbərdarlığın təşkili

  By Redaktor on 11/02/2015
  Mülki Müdafiə sistemində rabitənin və xəbərdarlığın təşkili. MM rabitə və xəbərdarlıq sisteminin vəzifələri və təşkili prinsipləri. Mühafizə tədbirləri həyata keçirilərkən Mülki Müdafiə qüvvələrinə rəhbərlik üçün MM idarəetmə sistemi yaradılır. Bu sistemin məqsədi hər cür şəraitdə tabelikdəki qüvvə və vasitələrin fəaliyyətə hazırlanmasına və əməli işlərinə daimi rəhbərliyi və nəzarəti təmin etməkdir. Rabitə-idarəetmə sisteminin tərkib hissəsidir və onun əsas vasitələrindən biridir. Rabitə […]
  Read more
  100
 • Ətraf mühitin vəziyyətinə müntəzəm müşahidə və nəzarətin təşkili Fövqəladə hallarda yaranmış şəraitin qiymətləndirilməsi

  By Redaktor on 11/02/2015
  Ətraf mühitin vəziyyətinə müntəzəm müşahidə və nəzarətin təşkili Fövqəladə hallarda yaranmış şəraitin qiymətləndirilməsi Mülki mədafiə qərargahının əsas vəzifələrindən biri sənaye qəzalarından, təbii fəlakətlərdən və kütləvi qırğın vasitələri tətbiq edildikdən sonra əmələ gəlmiş şəraiti aşkar edib qiymətləndirməkdir. Fövqəladə hallarda yaranmış şərait dedikdə sənaye qəzalarının, müasir qırğın vasitələrinin təsirindən baş vermiş dağıntıların, yanğınların, radioaktiv və kimyəvi zəhərlənmələrin dərəcəsi və miqyası nəzərdə tutulur. […]
 • Tibbi mühafizə vasitələri

  By Redaktor on 10/02/2015
  Tibbi mühafizə vasitələri   Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.  baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q. Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi    kafedrası. ADU Tibbi mühafizə vasitələri – insana fövqəladə halların zədədiyici amillərinin təsirini zəiflədən və ya qarşısını alan tibbi preparatlar və ya maddələrdir. Onlar FH zamanı ilkin öz-özünə və qarşılıqlı tibbi […]
 • Fərdi mühafizə vasitələri

  By Redaktor on 10/02/2015
  Fərdi mühafizə vasitələri  Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.   baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q. Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi           kafedrası. ADU Fərdi mühafizə vasitələri – xüsusi cihazlar, əşyalar, ayaqqabı, geyim və dərman preparatları olub, insanın şəxsi istifadəsi üçün hazırlanmış və müasir silahların zədələyici təsirinin, həmçinin istehsal prosesərinin […]
 • FÖVQƏLADƏ HALLARDA ƏHALİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ

  By Redaktor on 10/02/2015
  FÖVQƏLADƏ HALLARDA ƏHALİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.   baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q.  Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi            kafedrası. ADU Köçürmə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin ən səmərəli üsullardan biridir. Əhalinin təxliyəsi (müvəqqəti köçürülməsi) adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaranan rayonlardan […]
 • Əhalinin daldalanmasının təşkili

  By Redaktor on 10/02/2015
  Əhalinin daldalanmasının təşkili Sığınacaqlarda əhalinin yerləşdirilməsi   Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.   baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q. Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi   kafedrası. ADU Mülkü müdafiənin əsas üsullarından biri mühafizə qurğularından istifadə edilməsidir. Sülh və müharibə dövrlərində baş vermiş fövqəladə hadisələr zamanı əhalinin sığınacaqlarda yerləşdirilməsi xüsusən böyük şəhərlərdə əhalinin […]
 • Fövqəladə hadisələr zamanı əhalinin mühafizəsinin əsas üsulları və prinsipləri

  By Redaktor on 10/02/2015
  Fövqəladə hadisələr zamanı əhalinin mühafizəsinin əsas üsulları və prinsipləri   Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.   baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q. Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi   kafedrası. ADU Fövqəladə hadisələr və təbii fəlakətlər əhali və xalq təsərrüfatı üçün təhlükə yaradır, insan tələfatına və böyük maddi itkilərə səbəb olur. Ona görə də […]
 • Adi qırğın vasitələri

  By Redaktor on 31/01/2015
  Adi qırğın vasitələri   Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.  baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q. Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi kafedrası. ADU “Adi qırğın vasitələri”, “adi silahlar” termini daha böyük zədələyici döyüş xüsusiyyətlərinə malik olan nüvə silahının kəşf edilməsindən sonra istifadə edilməyə başlandı. Lakin hal hazırda elm və texnikanın son nailiyyətlərindən […]