• en
 • ru

Dərs vəsaiti

 • Bakterioloji silah

  By Redaktor on 31/01/2015
  Bakterioloji silah   Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.   baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q. Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi      kafedrası. ADU Bakterioloji silah kütləvi qırğın silahlarından biri olub insan, heyvan və bitkilərə xəstəlik törədici mikroorqanizmlərin zədələyici təsirinə əsaslanır. İnsan və heyvanları yoluxdurmaq üçün seçilmiş patogen mikroorqanizmlər və onların toksinləri […]
 • Kimyəvi silah

  By Redaktor on 31/01/2015
  Kimyəvi silah Mövzunu hazırladılar:  Zamanova S.  Məmmədova N. Kimyəvi silah və onun döyüş xüsusiyyətləri. Kimyəvi silahlardan istifadə beynəlxalq konvensiyalarla qadağan edilir. Lakin, kimyəvi təhlükə mənbələri hələ də qalmaqdadır. Bu terror akti, kimya müəssisələrində qəza, dünya birliyi tərəfindən nəzarət olunmayan ölkə ğərəfindən aqressiya və və s. ola bilər. Kimyəvi silah – kütləvi qırğın silahı olub, bəzi kimyəvi birləşmələrin (zəhərli maddələrin) insan […]
 • SU VƏ QİDA MƏHSULLARININ RADİOAKTİV VƏ ZƏHƏRLİ MADDƏLƏRDƏN QORUNMASI

  By Redaktor on 31/01/2015
  SU VƏ QİDA MƏHSULLARININ RADİOAKTİV VƏ ZƏHƏRLİ MADDƏLƏRDƏN QORUNMASI Mövzunu hazırladılar:  Zamanova S.  Məmmədova N. Zəhərlənmiş yeyinti məhsulları, yem və su adamların və heyvanların kütləvi zəhərlənmələri üçün mənbə ola bilər. Buna görə də göstərilənlərin kütləvi zəhərlənmə vasitələrindən mühafizəsinin təşkili-müvafiq xidmət dəstələrinin, yeyinti sənayesi müəssisələrinin ən mühüm vəzifəsidir. Ərzaq məhsullarının, suyun və yemin mühafizə edilməsi zəhərləndikdən sonra onları zərərsizləşdirməkdən asandır. Ərzaq […]
 • Nuvə silahi

  By Redaktor on 31/01/2015
  Müharibə dövrü üçün xarakterik Fövqəladə hadisələr Nuvə silahı Mövzunu hazırladılar:  Zamanova S.  Məmmədova N. Nuvə silahi nüvə döyüş sursatından, onu nişangaha çatdıran vasitədən (raket, torpeda, təyyarə, artilleriya atəşi) həmçinin sursatın nişangaha düşməsini təmin edən müxtəlif idarə edici vasitələrdən ibarət kompleksdir. Nuvə silahinın təsiri onun partlayışı zamanı əmələ gələn zədələyici faktorlarla əlaqədardır. Nüvə silahı-partlayıcı vasitə olub, onun enerji mənbəyi atom nüvəsinin […]
 • Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması tədbirləri

  By Redaktor on 22/01/2015
  Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması tədbirləri Mövzunu hazırladılar:  Zamanova S.  Məmmədova N. Qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz tədbirlər FH zonasında ilk növbədə yerinə yetirilən işlərin məcmusudur. İnsanların xilas edilməsi və onlara yardım edilməsi; zədələnmə ocaqlarının lokallaşdırılması və yayılmasının qarşısının alınması; ikincili zədələyici amillərin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması; maddi və mədəni sərvətlərin xilas edilməsi və mühafizəsi; həyat fəaliyyətinin minimal ehtiyaclarının təmin edilməsi-bu […]
 • Sosial-siyasi xarakterli fövqəladə hadisələr

  By Redaktor on 22/01/2015
  Sosial xarakterli Fövqəladə hallar Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.   baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q. Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi    kafedrası. ADU                                                             […]
 • Sülh və müharibə dövründə yaranmış fövqəladə hallar

  By Redaktor on 22/01/2015
  Sülh və müharibə dövründə yaranmış fövqəladə hallar   Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.    baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q.  Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi    kafedrası. ADU   Fövqəladə hadisə (FH) – qəza, fəlakət, təhlükəli təbiət hadisəsi nəticəsində məyyən ərazidə yaranan, insan sağlamlığına və ya ətraf mühitə zərər verən, əhəmiyyətli […]
 • Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar

  By Redaktor on 22/01/2015
   Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar   Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.    baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q.   Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi                kafedrası. ADU   Ekologiya – canlı olnanizmlərin bir-biri ilə və ətraf mühit ilə qarşılıqlı əlaqələri haqqında elmdir.  Canlı və  cansız təbiəitin bütün elementləri bir-birinin […]
 • Azərbaycan Respublikası ərazisində baş verə biləcək fövqəladə hallar

  By Redaktor on 22/01/2015
  Azərbaycan Respublikası ərazisində baş verə biləcək fövqəladə hallar  Mövzunu hazırladılar:  Zamanova S.  Məmmədova N. Azərbaycan Respublikası ərazisində baş verə biləcək texnogen xarakterli fövqəladə hallar Azərbaycan Respublikasında yüksək dərəcədə texnogen təhlükələr mövcuddur ki, bunlar  da,  müxtəlif növ fövqəladə hadisələrin başlıca mənbələri hesab edilir. Fövqəladə  hadisələrin  bir növü isə təbii-texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrdir. Bu təhlükə növü əsasən intensiv təsərrüfat fəaliyyəti aparılan ərazilərdə […]
 • HƏYAT FƏALIYYƏTININ TƏHLÜKƏSIZLIYI

  By Redaktor on 19/11/2014
  Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Müasir şəraitdə mülki müdafiənin rolu və vəzifələri   Mövzunu hazırladılar:  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zamanova  Sevda Xasay q.   baş müəllim Məmmədova Nahidə Məcid q.  Mülki Müdafiə  və Tibbi biliklərin əsasları, Bədən tərbiyəsi       kafedrası. ADU  Mülki Müdafiə – dinc  dövrdə və ya müharibə dövründə əhalini (Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının,  Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan əcnəbilərin və […]